Indkaldelse til Ordinær generalforsamling

Hjallerup Modelflyveklub afholder ordinær generalforsamling:

Onsdag den 27.  Februar 2019 kl. 19:00 i klubhuset.

 

Dagsorden jf. klubbens vedtægter og love:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra formanden.

3. Aflæggelse af regnskab.

    Regnskab for 2018 vil blive omdelt på generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget.

    Budget for 2019 vil blive omdelt på generalforsamlingen.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag senest onsdag d. 13.2.2019

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    På valg er:  Lauge Mikkelsen, Lauge modtager genvalg.

                       Morten Sørensen, Morten modtager genvalg.

      Suppleant  Henrik Bach               

8. Valg af revisor og revisor-suppleant.        

      Tage Nielsen er revisor er på valg, Tage modtager genvalg

      Suppleant, Kim W. Nielsen

9. Eventuelt