Flyvning

På pladsen flyves med alle former for modelfly, helikopter og droner.

Stemningen er sjov og frisk, men vi er alle forskellige.
Der er nogle regler der skal overholdes, når vi er sammen om vores hobby. Reglerne ligger i klubhuset og dem efterlever vi alle efter bedste evne.

Da vi flyver med forskellige modeltyper afpasser vi flyvefeltet efter hvilke modeller og typer der flyves med.

Vi har konkurrencepiloter, fastvinge-piloter, drone-piloter og helikopter-piloter og alle tilpasser sig hinanden for at vi hver især kan få den bedste oplevelse på flyvepladsen.

For at man må flyve alene på pladsen, skal man være under en instruktørs kommando, eller have erhvervet A-, H-, eller stormodels certifikat. Man skal være medlem af klubben efter prøvetimerne og være medlem af “Modelflyvning Danmark“.

Gæstepiloter må gerne gæste vores flyveplads. Certifikat og medlemsbevis af Modelflyvning Danmark skal kunne forevises.