Sikkerhedsregler

Ver. 02-13-MS

Sikkerhedsregler HMK, Vester Hassingvej 46, 9320 Hjallerup

 1. Området indenfor den røde stiblede firkant må ikke overflyves (klubhus, parkering af fly og biler samt trænings og trimningsområde for Hellicopter o.l.)
 2. Startlanding samt afhentning af fly, hellicopter o.l. skal klart tilkendegives, og herefter må banen ikke overflyves i lav højde før der igen er frit.
 3. Fly, hellicoptere og andre modeller skal være mellem inderste og yderste hegn når strømmen/batteriet tilsluttes.
 4. Fly, hellicoptere og andre modeller skal parkeres mellem inderste og yderste hegn.
 5. Al flyvning skal foregå fra pilotfelterne.
 6. Primær pilotfelt for Hellicopterflyvning o.l. er angivet på oversigt nedenfor.
 7. Primær pilotfelt for Fastvingeflyvning er angivet på oversigt nedenfor.
 8. Trænings og trimnings plads for Hellicopter o.l. er angivet på oversigt nedenfor.
 9. Trænings og flyveområde for konkurrenceflyvning er angivet på oversigten nedenfor.
 10. Hvis der flyves samtidig med Fastvinge og Hellicopter må respektlinie ikke overflyves.
 11. Flyvning på 35 Mhz må kun foregå med frekvensklemme.
 12. I Logbog i klubhuset, efter flyvning noteres dato, OY nr. eller Navn og flyvemodeller.
 13. Hvis ovennævnte punkter ikke overholdes, kan dette medføre flyveforbud.

Oversigt over flyveplads, klubhus, parkering, pilotfelter og træningsområder:

OBS! Primære pilotfelter kan benyttes af både Fastvinge og Hellicopter o.l. såfremt en af modeltyperne ikke anvender pilotfelterne. Respektlinie som ikke må overflyves/krydses har till hensigt, at minimere risiko for sammenstød når både Fastvinge og Helllicopter o.l. er i luften. Vis hensyn til hinanden og aftal indbyrdes hvorledes der flyves.

OBS ! Ved uheld der kræver akut assistance ringes 112 og oplys dit navn og mobil nr.
OBS ! Vester Hassingvej 46, 9320 Hjallerup og personskade omfang oplyses til vagtcentral.